Bemutatkozás

 Fábián Margit vagyok, vegyész-fizikus végzettséggel anyagtudományi kérdésekkel foglalkozok. Az ELTE Kémia Doktori Iskola, Elméleti és fizikai kémia,  anyagszerkezetkutatás programban szereztem doktori fokozatot. Munkám során jórészt rendezetlen, amorf anyagok szerkezetvizsgálatát végzem az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Környezetfizikai Laboratóriumában.

Fontosnak tartom a kutatási irányok problémacentrikus meghatározását, ezért egy széleskörű problémára kívánok fókuszálni, amelyet az OTKA pályázattal elnyert támogatás segít.

A pályázati munka célja nagy-aktivitású radioaktív hulladékok biztonságos tárolására alkalmas új boroszilikát üvegek előállítása, atomi szerkezetük meghatározása. Az üveg üreges szerkezetének köszönhetően, az aktív elemek bekötődnek a hálószerkezetbe, az így oldott radioaktív elemek/izotópok a bioszférától elszigetelve stabilizálódnak. A projekt keretében először egy kis méretű radiokémiai labort kívánok létesíteni, ahol gyorshűtéses technikával előállítom az üvegmintákat. Erre a célra alkalmas a 10 MW-os Budapesti Kutatóreaktornak helyet adó épület, ahol a kísérleti munkámat képező PSD neutrondiffraktométer is működik.  Az üvegek szerkezetvizsgálatát neutron- és röntgendiffrakciós valamint más specifikus mérésekkel végzem. Az atomi konfiguráció modellezésére a fordított Monte Carlo szimulációs program használom meghatározva az atomi paramétereket.

Cél

 Szeretném bemutatni kutatómunkámat, amelyet jelenleg az OTKA-PD 2014-2016 közötti időszakra nyert támogatás keretében végzek. A pályázat címe ’Nagyaktivitású radioaktív hulladéktárolásra alkalmas boroszilikát üvegek előállítása, szerkezetvizsgálata, optimalizálása’, amely során főleg kísérleti munkáról lesz szó, valamint a folytonosság jegyében minden munkaszakaszról szeretnék beszámolni az anyagtudomány kérdéseire fogékony idelátogatóknak.

Természetesen szó lesz a kutatói munka szépséges és nehezebb fázisairól is :)


 

A helyszín: 10 épület,

Reaktorépület